Duyurular
Haberler

Amaçlar :

Teknolojinin ve iletişimin değişerek geliştiği, kişi hak ve hürriyetlerinin çağın en önemli değerleri haline geldiği 21. yüzyıl dünyasında toplumlar arası ilişkiler artık sadece diplomatların masa başı faaliyetleriyle yürüttükleri çalışmalar olmaktan çıkmıştır. 21. yüzyılın küreselleşen dünyası ile birlikte her alanda olduğu gibi siyaset ve uluslararası ilişkilerinde inisiyatifler şüphesiz ki önem kazanmıştır. Bu bağlamda Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu, yapacağı ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki çalışmalar ile takipçilerini ve üyelerini değişen dünya dinamikleri hakkında bilgilendirmeyi, fikir sahibi yapmayı amaçlamaktadır.

“Küresel düşün, yerel hareket et” prensibi ile yola çıkan Uluslararası  İlişkiler ve Hukuk Topluluğu; gerek yurt içi, gerekse yurt dışı bağlantıları ile farklı akademik düşünce ve eğilimleri bünyesinde toplamayı ve üniversiteler ile tesis etmiş olduğu organik bağlar vasıtasıyla tüm düşünen zihinleri bu inisiyatife dâhil etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmalar sonucunda ise Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu sadece ulusal ve bölgesel değil, küresel ölçekteki sorunlara da çözüm olacak düşünceler üretmeyi ve gelecekle ilgili doğru öngörülerde bulunmayı amaçlamaktadır.

Faaliyetler :

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu olarak faaliyetlerimiz paneller, kongreler, seminerler, konferanslar, kitap okuma günleri, politik film okuma günleri, düşünce, eğitimi geziler, şeklinde şekillenmiştir. "Küresel düşün; yerel hareket et." ilkesiyle hareket eden Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu Faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası kişi ya da kişileri konuk ederek ve sivil-akademik inisiyatiflerin Faaliyetlerine katılarak bu ilkesini Faaliyetlerinde de gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Etkinlikler
...